Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO “SKLEP PASJONATY”

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego [wstaw adres URL sklepu], zwanego dalej “Sklepem”, jest [Pełna nazwa firmy] z siedzibą w [Adres] zarejestrowana w [Rejestrze przedsiębiorców/KRS] pod numerem [NIP/REGON/KRS], zwanym dalej “Administratorem”.
  1.2. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej “RODO”.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  2.1. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu:
  – realizacji zamówień,
  – obsługi reklamacji i zwrotów,
  – świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta użytkownika,
  – w przypadkach, gdy Klient wyrazi na to zgodę, również w celu przesyłania informacji marketingowych.
  2.2. Sklep zbiera następujące dane osobowe swoich Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj).
 3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  3.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3.2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  4.1. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą być udostępniane podmiotom współpracującym w celu realizacji zamówień, np. firmom kurierskim, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  5.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Zastosowane zostały środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymogami określonymi w RODO.
 6. COOKIES
  6.1. Sklep internetowy używa plików cookies w celu dostosowania treści strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także w celach statystycznych i reklamowych. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik, do urządzenia użytkownika.
  6.2. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować obsługę plików cookies lub otrzymywać każdorazowo informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisywania plików cookies.
  6.3. Administrator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
  7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności w przypadku zmian w przepisach prawa, zmiany technologii internetowej wpływającej na sposób przetwarzania danych osobowych, jak również w przypadku zmiany sposobu, celu lub zakresu zbierania danych osobowych przez Administratora.
  7.2. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Klienci Sklepu zostaną poinformowani poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności na stronie internetowej Sklepu.
 8. KONTAKT
  8.1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności, przetwarzania danych osobowych lub korzystania z plików cookies, prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą adresu e-mail: [wstaw adres e-mail] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Scroll to Top